dr. fixit centres In Prashant Nagar, Koppal, Karnataka