Dr. Fixit dealers Near Selvam Nagar Main Road, Chennai, 600100